זמן חורף תשפ"ב

שיעור א׳

יום ראשון

9:55- 9:10

גמרא 


10:45 – 9:55

גמרא 


11:00 – 10:45

הפסקה


11:45 – 11:00

תנ״ך


12:40 – 11:45

תנ״ך


13:15 – 12:40

ארוחת צהריים


13:30 – 13:15

תפילת מנחה


14:15 – 13:30

שעת ראש הישיבה


14:55 – 14:15

כישורי חיים


15:15 – 14:55

הפסקה


16:00 – 15:15

חינוך גופני


16:10 – 16:00

הפסקה


16:55 – 16:10

מדעים


17:35 – 16:55

– – –

יום שני

9:55- 9:10

גמרא 


10:45 – 9:55

גמרא 


11:00 – 10:45

הפסקה


11:45 – 11:00

תנ״ך


12:40 – 11:45

תנ״ך


13:15- 12:40

ארוחת צהריים


13:30 – 13:15

תפילת מנחה


14:15 – 13:30

תנ”ך


14:55 – 14:15

עת המחנך


15:15 – 14:55

הפסקה


16:00 – 15:15

לשון


16:10 – 16:00

הפסקה


16:55 – 16:10

מתמטיקה


17:35 – 16:55

מתמטיקה

יום שלישי

9:55- 9:10

גמרא 


10:45 – 9:55

גמרא 


11:00 – 10:45

הפסקה


11:45 – 11:00

תנ״ך


12:40 – 11:45

הלכה


13:15 – 12:40

ארוחת צהריים


13:30 – 13:15

תפילת מנחה


14:15 – 13:30

כישורי חיים


14:55 – 14:15

כישורי חיים/אנגלית


15:15 – 14:55

הפסקה


16:00 – 15:15

לשון


16:10 – 16:00

הפסקה


16:55 – 16:10

אנגלית 


17:35 – 16:55

אנגלית 

יום רביעי

9:55- 9:10

גמרא 


10:45 – 9:55

גמרא 


11:00 – 10:45

הפסקה


11:45 – 11:00

תנ״ך


12:40 – 11:45

הלכה


13:15 – 12:40

ארוחת צהריים


13:30 – 13:15

תפילת מנחה


14:15 – 13:30

שעת המחנך


14:55 – 14:15

תנ”ך


15:15 – 14:55

הפסקה


16:00 – 15:15

אנגלית


16:10 – 16:00

הפסקה


16:55 – 16:10

אנגלית 


17:35 – 16:55

אנגלית 

יום חמישי

9:55- 9:10

גמרא 


10:45 – 9:55

גמרא 


11:00 – 10:45

הפסקה


11:45 – 11:00

תנ״ך


12:40 – 11:45

פרשת שבוע


13:15 – 12:40

ארוחת צהריים


13:30 – 13:15

תפילת מנחה


14:15 – 13:30

היסטוריה


14:55 – 14:15

היסטוריה


15:15 – 14:55

הפסקה


16:00 – 15:15

מתמטיקה 


16:10 – 16:00

הפסקה


16:55 – 16:10

מתמטיקה


17:35 – 16:55

מתמטיקה