About

Ziv-or Netanya 

אודות הישיבה

ישיבת זיו אור רואה כיעד לחנך בניה ליראת שמים הבאה לידי ביטוי במצוינות בכל תחום ותחום. להיות מלאי תורת חיים, מתוך העמקה ולימוד, מתוך שמחה ונחת, דיבוק חברים ללימוד ועשיה.

מטרתנו לגדל דור של תלמידי חכמים המצוינים בתורה ובמעשה, בעלי השכלה רחבה במקצועות הקודש ובמקצועות הכלליים . כאלו אשר מחוברים לעם ישראל בלימוד וברוחניות ואף במעשי היומיום.

לשם השגת מטרות אלו אנו משקיעים מאמצים ומשאבים רבים על מנת שהבנים ילמדו ויקבלו מצוות מחנכים מקצועי, קשוב ומסור, מורים מקצועיים הנמצאים בקשר חינוכי ומקצועי רציף עם הבנים, אף מעבר לשעות הלימודים הפורמליות. 

הר”מים , מחנכי הכיתות, משקיעים הרבה מזמנם ביצירת קשר אישי עם הבנים. בשיחות אישיות, בקשר טלפוני,ובהקשבה לצרכי התלמידים ורחשי ליבם. הקשר שנוצר בין הר”מים לתלמידים הוא מיוחד וקרוב מאוד וגאוותינו על כך!

הישיבה נמצאת תחת פיקוחו המתמיד של מיסדה הרב אברהם יצחק גרינבוים שליטא המלווה ומתווה את דרכה החינוכית והערכית כל העת.

שנת הקמת הישיבה

2016

מספר תלמידים

80

כיתות

ט׳ - י״ב

דבר ראש הישיבה - הרב נעם גרינבוים

המרכז החינוכי “זיו אור” הוקם ברוח דברי רבן גמליאל, נשיא ישראל: “יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ” (אבות ב, ב), ושואף להטמיע בלב תלמידיו אהבת תורה ואהבת המצוות כערך עליון בחיי המעשה.

המרכז החינוכי “זיו אור” מעמיד על נס את השילוב הראוי בין הקודש ובין החול, כמזיגה הרמונית לכלל שלמות בעבודת ה’. אנו רואים כיעד עליון טיפוח מצוינות תורנית ולימודית, מתוך שמחה ואהבת תורה, ומבקשים להעמיד בפני תלמידינו את כל הנדרש למימוש הפוטנציאל העצמי של כל תלמיד. כך בלימודי הקודש, כך בלימודים הכלליים וכך, כמובן, בשימת דגש מיוחד על יראת שמים ומידות טובות.

“זיו אור” מותאם לתלמידים שקדנים ובני תורה, שמסיבות שונות אינם פונים אל לימודים בישיבות הקדושות. אלו זקוקים למענה הולם בדמות מסגרת תורנית שאפתנית, שתעודד אותם להצלחה ולהישגים בלימודי הקודש והחול כאחד.

אנו מאמינים בחינוך למנהיגות, ליוזמה ולתושיה בכל תחומי החיים. בוגרינו ימשיכו את דרכם בע”ה בחיי המעשה, בישיבות, בשירות צבאי ובעולם התעסוקה, כמובילי דרך תורנית גאה.

אנו מקדישים את מלוא תשומת הלב החינוכית, לטיפוח כבוד הדדי, אמון ואמפתיה בין כלל תלמידי “זיו אור” ובינם לבין הצוות החינוכי.

אנו מאמינים בממד האישי בחינוך. העשייה החינוכית במרכז החינוכי “זיו אור” פועלת מכוח הכרה בחשיבות העליונה של הבנת עולמו של כל תלמיד ותלמיד, כישוריו, אישיותו, ייחודיותו ואתגריו.

אנו מאמינים מאוד בנחיצותו של צוות חינוכי מקצועי ומסור, ומקדישים מחשבה רבה בבחירה מושכלת של אנשי חינוך והוראה מהטובים ביותר.

אנו שואפים בע”ה להעמיד דור בוגרים שספגו את ערכי “זיו אור” ומקרינים מאוצרותיהם על סביבתם, בעולם התורה, העשייה והחינוך, כאנשי אמת אוהבי תורה ויראי אלוקים שתורת ה’ מאירה את דרכם.

 

עיצוב ובניית אתר: דורון מאיר דיגיטל